Miesiąc: Wrzesień 2018

Bez kategorii, Geodezja

Wznowienie znaków granicznych

Geodeci dokonują wznowienie znaków granicznych na zlecenie właściciela nieruchomości lub osób zainteresowanych. Czynności te maja na celu wskazanie przebiegu granicy nieruchomości. Z czynności wznowienia znaków granicznych geodeta zobowiązany jest sporządzić odpowiedni protokół graniczny. Przy wyznaczaniu punktów granicznych należy stosować przepisy, które regulują procedurę przeprowadzenia tej czynności, mającej na celu wyznaczenie zasięgu prawa własności nieruchomości. Geodeci …