Miesiąc: Lipiec 2018

Formalności

Załączniki do wniosku o warunki zabudowy

Jeżeli chcesz wybudować dom na terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będziesz potrzebował decyzję o warunkach zabudowy. Aby ją uzyskać złożysz do urzędu gminy wniosek, wraz z odpowiednimi załącznikami. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy możesz złożyć nie będąc jeszcze właścicielem działki, wystarczającą podstawą do złożenia wniosku jest Twój zamiar …