Formalności

Budowa na działce rolnej z warunkami zabudowy

Przeprowadzka na wieś? Obecnie to bardzo popularny kierunek. Osoby wybierające przedmieście i tereny wiejskie cenią sobie zwykle ciszę, spokój i bliskość natury. Należy też zwrócić uwagę, że działki rolne są zwykle tańsze, niż działki budowlane, zwłaszcza w mieście. To również przemawia za atrakcyjnością działek na wsi. Aby bez większego trudu wybudować dom na działce rolnej, należy spełniać warunki ustawowej definicji rolnika. Według niej, nie tylko trzeba posiadać gospodarstwo rolne i prowadzić osobiście uprawy, ale także winno posiadać się odpowiednie kwalifikacje. A co, jeśli nie jesteś rolnikiem i nie zamierzasz nim zostać? Czy to oznacza, że nie możesz kupić terenów rolniczych i wybudować domu? Nie, aczkolwiek wówczas procedura wygląda nieco inaczej i warto sprawdzić kilka informacji, zanim kupisz działkę. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy dana działka ma określone warunki zabudowy.

Warunki zabudowy czyli co i jak możesz wybudować na swojej działce

Każdy, kto pragnie postawić jakiekolwiek zabudowania, musi uczynić to zgodnie z przepisami i zasadami ustanowionymi przez daną gminę. Dotyczy to nie tylko działki rolnej, ale każdej działki, czy to budowlanej, czy przemysłowej. W ten sposób nowa zabudowa spełnia odpowiednie standardy oraz nie kontrastuje z okoliczną zabudową. Abyś wiedział, co i czy możesz postawić na swojej działce, musisz zwrócić się do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy określa, czy i jakie zabudowania można postawić na danym terenie. W takiej decyzji często określa się także, jak  dana zabudowa ma wyglądać. Ważne jest bowiem, aby nowy budynek nie odróżniał się zanadto od innych, które stoją już w okolicy. Obowiązuje w tym przypadku tak zwana „zasada dobrego sąsiedztwa”.  To oznacza, że w okolicy musi być przynajmniej jeden budynek z dostępem do tej samej drogi publicznej, co twoja działka. Na podstawie tego, jak wyglądają okoliczne zabudowania, gmina określi także, jak mają wyglądać budynki na twojej działce. Dokładniej rzecz ujmując sprawdza się, jak wygląda linia zabudowy, oraz wielkość budynków. Dzięki temu określa się, czy nowy budynek może mieć spadzisty dach, oraz jak ma być wysoki. Także funkcje nowych zabudowań nie powinny odróżniać się od tych zastanych. 

Intensywność zabudowy

Wielkość nowych zabudowań ma bezpośredni związek z intensywnością wykorzystania działki. Zauważ, że na niektórych działkach stoi jedynie dom i jest bardzo duży teren podwórka, czy ogrodu. Inne działki mogą być wykorzystane niemal do granic możliwości. Gmina również na podstawie intensywności pozostałych zabudowań może określić, jak bardzo zabudowana ma być twoja działka.

Dostęp działki  do drogi 

Aby decyzja została wydana, konieczny jest także dostęp do publicznej drogi. Musisz wziąć to pod uwagę, ponieważ często działki rolne nie mają dostępu do drogi, zwłaszcza gdy zostały wydzielone z większej całości. Oczywiście działka może być połączona z drogą publiczną drogą prywatną. W takim jednak przypadku ponosisz wszelkie koszty związane z wytyczeniem i wykonaniem drogi. Jeżeli w okolicy są inne działki bez dostępu do drogi, możliwe jest kupienie udziałów do drogi. W ten sposób kilka działek może partycypować w kosztach budowy i eksploatacji drogi, jednocześnie mając później równy dostęp do korzystania z przejazdu.  

Uzbrojenie działki czyli dostęp do mediów

Nie ma też możliwości budowy na działce, która nie jest uzbrojona. Dlatego konieczne jest przedstawienie chociaż projektu kanalizacji, czy sieci elektrycznej. Tutaj również ponosisz wszystkie koszty związane z uzbrojeniem działki. Pamiętaj, że twoja działka musi mieć dostęp do wody, kanalizacji, oraz elektryczności. Dobrze także zainteresować się, które przedsiębiorstwo zajmuje się wywozem śmieci. Jeszcze przed zakupem działki możesz dowiedzieć się, czy działka ma dostęp do mediów. Zazwyczaj jednak właściciel informuje o tym już w ogłoszeniu. Ma to bowiem wpływ na wartość działki. Najczęściej jednak działki rolne nie są uzbrojone. Niekiedy gmina doprowadza  do działek sieć wodociągów, czy sieć elektryczną, finansując to z funduszy publicznych. Konieczna jest wówczas opłata adiacencka. 

 Nie ma też możliwości, by wydać decyzję o warunkach zabudowy, gdy na przeszkodzie stoją inne przepisy. Upewnij się wcześniej, czy twoja działka nie leży np: na terenie parku krajobrazowego, czy rezerwatu. Wówczas bowiem niemożliwe jest postawienie nowych zabudowań.

Na rynku nieruchomości dostępne są także działki rolne z wydanymi już warunkami zabudowy. Masz wtedy całkowitą pewność, iż nie będzie większych problemów z uzyskaniem zgody na budowę. Działki rolne z wydanymi warunkami zabudowy są nieco droższe, niż działki rolne bez decyzji o warunkach zabudowy, jednak nabywając działkę z warunkami już wydanymi, masz pewność, że rozpoczęcie budowy będzie  nie tylko możliwe, ale i łatwiejsze.