Działka

Czy to jest działka budowlana?

Definicję działki budowlanej zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami, według której za działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. W praktyce działka budowlana, to działka, na której można wybudować dom. To taka, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod budowę, a w przypadku braku takiego planu, gdy wydano dla niej stosowne warunki zabudowy. Zarówno plan miejscowy jak i warunki zabudowy opracowuje organ gminy lub miasta. W przypadku, gdy działka leży na terenie wiejskim organem właściwym jest wójt, natomiast gdy działka znajduje się na terenie miasta organem jest burmistrz lub prezydent.

Jak mogę sprawdzić, że działka jest budowlana?

Udaj się do właściwego urzędu osobiście lub na jego stronie internetowej sprawdź, czy działka jest objęta planem i jakie jest przeznaczenie działki. Jeśli gmina nie ma obowiązującego planu złóż wniosek o ustalenie dla działki warunków zabudowy. Po uzyskania decyzji będziesz miał pewność, że działka jest budowlana i że spełnia twoje wymagania. Wniosek możesz złożyć nie będąc właścicielem działki, wystarczy, że jesteś potencjalnym nabywcą. Kupuj działkę z warunkami zabudowy, jeżeli obecny właściciel nie posiada tego dokumentu, uzyskaj warunki zabudowy jeszcze przed dokonaniem transakcji, by zaraz po kupnie nie okazało się, że nie da się na niej wybudować domu marzeń i najlepszym rozwiązaniem będzie wystawienie działki na sprzedaż.

Jaka może być minimalna powierzchnia działki  budowlanej?

Między ścianą budynku z oknem, a granicą działki od strony sąsiada trzeba zostawić minimalnie 4 m odległości. Wymiar ten wynika z obowiązujących przepisów, a konkretnie z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem. Natomiast ustawa o drogach reguluje odległość budynku od ulicy i wynosi ona zazwyczaj 5 m. Przyjmując, że chcesz wybudować dom o wymiarach 10×12 m, czyli o powierzchni 120 m2 i w każdej ze ścian będą okna – najmniejsza do zabudowy działka musi mieć wymiar 19×20 m, czyli około 400 m2 powierzchni. Powierzchnia może być mniejsza, gdy jedna ze ścian pozbawiona jest okien. Jednak tak mała działka nie pozwoli Ci zagospodarować posesji w sposób funkcjonalny. Wystarczająca powierzchnia terenu abyś wybudował dom, urządził miejsce postojowe dla samochodu, usytuował wiatę lub garaż i posiadał minimalny ogród, to 600 m2. Takie wymiary sprawdzają się w gęstej zabudowie o charakterze miejskim. Na terenach podmiejskich, gdzie zabudowa jest mniej gęsta, działka powinna mieć nie mniej niż 25 m szerokości i 40 m długości, czyli około 1000 m2 powierzchni.