Działka

Kataster, czyli co dowiem sie o działce

Kataster nieruchomości, zwany inaczej ewidencją gruntów i budynków jest drugim rejestrem, obok rejestru ksiąg wieczystych, który jest kopalnią wiedzy o interesującej Cię działce i z tego powodu obowiązkowym miejscem, które musisz odwiedzić w celu sprawdzenia dokumentów jeszcze przed dokonaniem transakcji. Kataster nieruchomości jest prowadzony w jednolity sposób dla całego kraju i zawiera zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach i władających. Informacje te, znajdują się w tak zwanym operacie ewidencyjnym, który składa się z rejestrów, map i dokumentów uzasadniających wpisy do rejestrów. Z katastru dowiesz się jaki jest kształt i wymiary działki oraz jej powierzchnia, jaki jest rodzaj użytków gruntowych z określeniem klasy gleboznawczej.

Sprawdź rodzaj użytku gruntowego

Na mapie ewidencyjnej przykładowo m2 oznacza budynek mieszkaniowy dwukondygnacyjny, litera g oznacza budynek gospodarczy, dr oznacza drogę, RV lub PsV oznacza w ewidencji grunt orny lub pastwisko klasy piątej. Na gruntach tej klasy będziesz mógł wybudować dom. Natomiast nie uzyskasz zgody na budowę, jeżeli użytki gruntowe są klasy I, II lub III

Rys. fragment mapy ewidencyjnej

Porównaj czy informacje na mapie pokrywają się z rzeczywistością

Zaopatrzony w mapy i dane opisowe dotyczące działki możesz ruszyć na rekonesans celem przeprowadzenia wizji lokalnej i skonfrontowanie dokumentów z tym co zastaniesz w terenie. Na przykład na działce może być usytuowany budynek, którego nie ma na mapie ewidencyjnej. W takiej sytuacji zalecam czujność. Sprawdź u sprzedającego dokumenty dotyczące budowli, jeżeli kupisz działkę z nieujawnionym budynkiem i okaże się, że został wzniesiony bez pozwolenia, to na Tobie (nowym właścicielu nieruchomości) będzie spoczywał obowiązek legalizacji samowoli budowlanej, co może być czasochłonne i kosztowne, a niejednokrotnie niemożliwe do wykonania. Będąc w terenie możesz zastać odwrotną sytuację: na działce może nie być budynku, który widnieje na mapie. W takiej sytuacji jako właściciel będziesz musiał płacić podatki za nieistniejący budynek, a jeżeli jest to, np. budynek o funkcji usługowej, to podatki będą naprawdę wysokie. W zaistniałej sytuacji ustal ze sprzedającym, że jeszcze przed transakcją doprowadzi do zgodności stan rzeczywisty ze stanem prawnym. Nie popełnij kosztownego błędu i nie kupuj nieruchomości, której stan faktyczny jest niezgodny ze stanem formalnym.