Miesiąc: Maj 2018

Działka

Czy to jest działka budowlana?

Definicję działki budowlanej zawiera ustawa o gospodarce nieruchomościami, według której za działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. W praktyce działka budowlana, to działka, na której można wybudować dom. …

Działka

Kataster, czyli co dowiem sie o działce

Kataster nieruchomości, zwany inaczej ewidencją gruntów i budynków jest drugim rejestrem, obok rejestru ksiąg wieczystych, który jest kopalnią wiedzy o interesującej Cię działce i z tego powodu obowiązkowym miejscem, które musisz odwiedzić w celu sprawdzenia dokumentów jeszcze przed dokonaniem transakcji. Kataster nieruchomości jest prowadzony w jednolity sposób dla całego kraju i zawiera zbiór informacji o gruntach, budynkach …