Działka

Kupując działkę sprawdź księgę wieczystą

Zakup działki pod budowę domu jest decyzją, która będzie miała wpływ na twoją przyszłość i może się okazać inwestycją życia albo odwrotnie – przyczyną wielu problemów i frustracji, a nawet poważnych strat finansowych. Dlatego dokonując wyboru działki warto wszystko dokładnie sprawdzić. Przed dokonaniem transakcji sprawdź, czy osoba, od której kupujesz działkę jest wpisana w księdze wieczystej jako właściciel. Księgi wieczyste znajdują się fizycznie w sądach rejonowych, są publicznym rejestrem, który przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala jednoznacznie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości.

Sprawdź księgę wieczystą nie wychodząc z domu

Księgę wieczystą możesz przejrzeć nie odwiedzając sądu, na stronie internetowej ekw.ms.gov.pl, potrzebujesz tylko komputera, dostępu do Internetu i numeru księgi wieczystej. Numer księgi otrzymasz od właściciela lub odczytasz z wypisu z rejestru gruntów. Księgami wieczystymi rządzi kilka zasad, które działają na twoją korzyść, najważniejsze z nich to:

  • zasada domniemania – oznacza, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością?
  • zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych – kupując nieruchomość od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciela stajesz się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w rzeczywistości właścicielem nie była.

Księga wieczysta składa się z czterech działów

  1. W dziale pierwszym wpisany jest numer działki. Badając księgę zwróć uwagę czy numer działki wpisany w księdze zgadza się z numerem działki na mapie ewidencyjnej i wypisie z rejestru gruntów (oba dokumenty uzyskasz w starostwie powiatowym). Ponadto, przeglądając treść wpisów dowiesz się jakie prawa są ustanowione na korzyść tej nieruchomości, np. służebności gruntowe, które zagwarantują dostęp z Twojej działki do drogi publicznej.
  2. Z działu drugiego odczytasz, kto jest właścicielem nieruchomości.
  3. W trzecim dziale znajdują się informacje o obciążeniach na nieruchomości, z wyjątkiem hipotek, na przykład prawo właściciela sąsiedniej nieruchomości do przejeżdżania przez twoją działkę.
  4. Dział czwarty powie Ci, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką, czyli zabezpieczeniem zobowiązań finansowych, najczęściej kredytem hipotecznym. Znajdziesz tu informacje o kwocie hipoteki i walucie, w jakiej jest wyrażona. Nieruchomość z hipoteką możesz kupić, ale cena zakupu działki musi uwzględniać fakt, że nieruchomość posiada zobowiązanie finansowe, które po transakcji będzie obciążało Ciebie.

Bądź świadomym inwestorem

Dowiedz się wszystkiego o stanie prawnym nieruchomości uwidocznionym w księdze wieczystej i bezpiecznie dokonaj zakupu, bez popełniania kosztownych błędów. Sprawdź kto jest wpisany do księgi jako właściciel oraz jakie prawa są mu przypisane. Z tą osobą spotkaj się u notariusza w celu dokonania transakcji, podpisz akt notarialny i śpij spokojnie, gdyż możesz mieć pewność, iż bezpiecznie nabyłeś nieruchomość na własność.