Formalności, Geodezja

Jak podzielić nieruchomość?

Jeden z moich klientów odwiedził kolegę na wsi. Podczas pobytu zwrócił uwagę na uroczą działkę  położoną tuż za ogrodzeniem kolegi. Teren, który go urzekł, spełniał wszystkie kryteria idealnego miejsca na dom. Piotrek, tak na imię ma mój klient, poszukiwał takiego terenu już od dłuższego czasu. Jednak był jeden problem. Cena była nie do przyjęcia. Działka maiła 1,5 hektara powierzchni, co miało przełożenie na koszt jej zakupu. Piotrek nie przewidywał w budżecie takich pieniędzy na zakup gruntu pod budowę domu, jakich zażyczył sobie właściciel. Nabycie całej działki nie wchodziło w rachubę.  Jednak Piotrowi bardzo zależało, aby to właśnie tu zamieszkać w przyszłości w wymarzonym domu. Postanowił zatem kupić tylko niewielką część działki, tę która mu się najbardziej podobała i cenowo mieściła w zaplanowanym budżecie. Właściciel, zgodził się na sprzedaż części działki, ale to Piotrek miał  zająć się formalnościami. W pierwszej kolejności  musiał dokonać  podziału nieruchomości.

Procedura administracyjna

Chcąc podzielić nieruchomość Piotr musiał przejść przez dość długotrwałą procedurę administracyjną. Decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydaje organ administracji państwowej (wójt, burmistrz lub prezydent). Integralną częścią decyzji jest mapa z projektem podziału, którą wykonuje geodeta. Część działań Piotr wykonał samodzielnie, dzięki czemu obniżył koszt całej procedury. Piotr dowiedział się jak powinien przygotować pismo do urzędu wraz z załącznikami,  a w szczególności jak wykonać wstępny projekt podziału.  Czytaj dalej, a dowiesz się co konkretnie Piotr zrobił, aby przygotować odpowiednie dokumenty.

Wstępny projekt podziału

Piotr przygotował samodzielnie wstępny projekt podziału na kopii mapy katastralenej w skali 1:1000, którą kupił w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Musiał tylko pamiętać, że wstępny projekt powinien zawierać następujące elementy (§ 3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania podziałów nieruchomości):

1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi

2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi

4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu

5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu

6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Wniosek do urzędu

Gdy Piotr już miał wstępny projekt podziału, wystąpił do organu administracji, konkretnie do wójta, gdyż nieruchomość znajdowała się na terenie gminy wiejskiej, z wnioskiem o zaopiniowanie proponowanego sposobu podzielenia nieruchomości. Do wniosku o wyrażenie opinii załączył następujące dokumenty:

– wstępny projekt podziału w 3 egzemplarzach

– wypis z księgi wieczystej, który uzyskał w sądzie rejonowym

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, który uzyskał w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Pozytywna opinia wójta

Wójt w formie postanowienia pozytywnie zaopiniował wniosek Piotra. Pozytywna opinia o wstępnym projekcie podziału nieruchomości stanowiła podstawę do prowadzenia dalszych czynności podziałowych, między innymi do oznaczenia granic działki w terenie i sporządzenia właściwego planu, czyli mapy z projektem podziału, którą obowiązkowo musiał  już osobiście wykonać geodeta. W wyniku podziału powstały nowe działki, a Piotr kupił tylko tę część nieruchomości, która mu odpowiadała. 

Jakie korzyści odniesiesz z podziału działki czytaj w na naszej stronie firmowej w zakładce oferta